Back

Radarová čidla ADAS pomáhají zabránit kolizím

Thumbnail

Tentokrát se podíváme na radarová čidla obvykle umísťovaná za předním nárazníkem nebo jeho mřížkou. Pracují tak, že vysílají vysokofrekvenční radiový signál, který se odráží od předmětů a vrací se zpět do vozidla. Vzdálenost od těchto objektů je vypočtena podle času, který je zapotřebí k přijetí zpětného signálu.

 

Radarová čidla poskytuji vstupní informaci pro funkce ADAS, jako je adaptivní tempomat, systém varování před čelním nárazem a systém záchranného brzdění. Mohou rovněž monitorovat slepý úhel a poskytovat výstražné varování před kolizí při zpětném chodu díky čidlům namontovaným pod bočními zrcátky, za zadním nárazníkem nebo v zadních světlech.

 

Při nesprávné kalibraci nebo lehkém poškození nárazníků může dojít k narušení příjmu signálu. Ve skutečnosti může způsobit problém i příliš mnoho barvy na krytu nárazníku; umísťovat poblíž radarového senzoru na nárazníku nálepky se v žádném případě nedoporučuje!